بخش جراحی اعصاب چشم

بخش جراحی  اعصاب و جراحي  چشم یکی از بخشهای تصصی بیمارستان موسی بن جعفر(ع) میباشد این بخش در طبقه دم بیماستان واقع شده است و یکی از مزایای مهم این بخش هم جواری با بخش مراقبت های ویژه (ICU  ) و اتاق عمل اعصاب میباشد .

       

بخش جراحی اعصاب وچشم  شامل دو قست اتاقهای عمومی و خصوصی میباشد ، تعداد تخت های عمومی 24 تخت   و تعداد تخت  خصوصی 6 تخت ميباشد .

درمورد درصد اشغال تخت های این بخش باید گفت با توجه به حصور پزشکان متخصص و دانشگاهی و همچنین کادر پرستاری با تجربه و ماهر که با کلیه مراقبت های قبلی و بعداز عمل جاحی اعصاب و چشم آگاه و آشنا هستند از طرفی پایین بودن هزینه های درمانی این مرکز را با وجه ب خیریه بودن آن نسبت به سایر مراکز درمانی مراجعه کنندگا بسیاری از شهرهای دور و نزدیگ را نیز میطلیبد  در مجموع باید گفت که درصد اشغال تخت در بخش حدود 50% است .

انواع عملهای جراحی که در این بخش صورت می گیرد شامل عمل های جراحی ديسک و  فیروژن کمر ، تومور مغز شنت های مغزی ، ترمیم عصب دست و جراحی های چشم (کارتاراکت ، گلوکوم ) میباشد .

معرفي پزشكان بیمارستان :

متخصصین اعصاب = آقایان دکتر : محمدرضا احصائی-احمد صفائی یزدی- جواد صفائی-سعید رحیقی-بیرجندی-دکتر مجد محسنی-رفعتی- مطلق

متخصصین چشم = آقایان دکتر : سیدعبدالرضا حسینی نسب قاجار- مهدی زاده - خانم قهرمانی

متخصصین قلب باز = آقایان دکتر : رجائی خراسانی-میرزائی هداوند-سبزواری-مولوی پور نظافتی

بخش جراحی اعصاب چشم

بخش جراحی  اعصاب و جراحي  چشم یکی از بخشهای تصصی بیمارستان موسی بن جعفر(ع) میباشد این بخش در طبقه دم بیماستان واقع شده است و یکی از مزایای مهم این بخش هم جواری با بخش مراقبت های ویژه (ICU  ) و اتاق عمل اعصاب میباشد .

       

بخش جراحی اعصاب وچشم  شامل دو قست اتاقهای عمومی و خصوصی میباشد ، تعداد تخت های عمومی 24 تخت   و تعداد تخت  خصوصی 6 تخت ميباشد .

درمورد درصد اشغال تخت های این بخش باید گفت با توجه به حصور پزشکان متخصص و دانشگاهی و همچنین کادر پرستاری با تجربه و ماهر که با کلیه مراقبت های قبلی و بعداز عمل جاحی اعصاب و چشم آگاه و آشنا هستند از طرفی پایین بودن هزینه های درمانی این مرکز را با وجه ب خیریه بودن آن نسبت به سایر مراکز درمانی مراجعه کنندگا بسیاری از شهرهای دور و نزدیگ را نیز میطلیبد  در مجموع باید گفت که درصد اشغال تخت در بخش حدود 50% است .

انواع عملهای جراحی که در این بخش صورت می گیرد شامل عمل های جراحی ديسک و  فیروژن کمر ، تومور مغز شنت های مغزی ، ترمیم عصب دست و جراحی های چشم (کارتاراکت ، گلوکوم ) میباشد .

معرفي پزشكان بیمارستان :

متخصصین اعصاب = آقایان دکتر : محمدرضا احصائی-احمد صفائی یزدی- جواد صفائی-سعید رحیقی-بیرجندی-دکتر مجد محسنی-رفعتی- مطلق

متخصصین چشم = آقایان دکتر : سیدعبدالرضا حسینی نسب قاجار- مهدی زاده - خانم قهرمانی

متخصصین قلب باز = آقایان دکتر : رجائی خراسانی-میرزائی هداوند-سبزواری-مولوی پور نظافتی


حقوق سایت

تعداد بازدید تاکنون: 332119
تعداد بازدید امروز: 48
تعداد بازدید دیروز: 64
Membership تعداد اعضاي سايت: 56
Latest New User Latest: زهرا ترابی
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
Overall Users

People Online بازديدكنندگان آنلاين:
Visitors بازديدكنندگان: 10
Members اعضا: 0
Total Users مجموع: 10
Onine Now Online Now:

تلفن تماس: 8596061-0513
ایمیل: info@msjhospital.ir
آدرس: مشهد - خیابان امام رضا - جنب پمپ بنزین

تلفن تماس: 8596061-0513
ایمیل: info@msjhospital.ir
آدرس: مشهد - خیابان امام رضا - جنب پمپ بنزین