اتاق های عمل

بیمارستان دارای 10 اتاق عمل در دو طبقه مجزا سات ، 6 اتاق عمل اختصاص به عمل های جنرال دارد که در طبقه اول بیمارستان است و 4 اتاق عمل تخصصی در طبقه دوم واقع شد ه که عمل های قلب و اعصاب و چشم در آنجا انجام میشود .

اتاق عمل جنرال یا مرکزی در سال 1371 جزو اولین بخشهای بود که در بیمارستان راه اندازی شده و عمل های جراخی زنان و جراحی عمومی ، ارتوپدی ،ارولوژی و گوش و حلق و بینی در آن انجام میشود .درحال حاضر 60 جراحان متخصص و15متخصص بیهوشی مشغول به کار هستند .

اتاق عمل تخصصی

این اتاق عمل در سال 1376 با همت حاج آقای صاحبکار  و جناب آقای پرفسور صادقی راه اندازی و تجهیز شد که شامل 2 اتاق عمل جهت جراحی قلب و 2  اتاق عمل دیگر جهت عمل های جراحی اعصاب و چشم ميباشد .  .

تجهیزات اتاق عمل تخصصی شامل

 

4

دستگاه چراغ سیاتیک دو قمره

 

3

دستگاه تخت عمل برقی

 

1

دستگاه تخت عمل مکانیکال

 

5

دستگاه بیهوشی

 

4

دستگاه کوتر

 

3

دستگاه ساکشن پرتابل

 

4

دستگاه پال اکسیمتر

 

4

دستگاه مانتورینگ قلبی

 

2

کنسول با 4 هندپیس استرتوتومی

 

1

کنسول با 2 هندپیس کرانیوتومی و فرز و پرفراتور

اتاق ها مجهّز به اکسیژن ساکشن سانترال می باشد

 

اتاق های عمل

بیمارستان دارای 10 اتاق عمل در دو طبقه مجزا سات ، 6 اتاق عمل اختصاص به عمل های جنرال دارد که در طبقه اول بیمارستان است و 4 اتاق عمل تخصصی در طبقه دوم واقع شد ه که عمل های قلب و اعصاب و چشم در آنجا انجام میشود .

اتاق عمل جنرال یا مرکزی در سال 1371 جزو اولین بخشهای بود که در بیمارستان راه اندازی شده و عمل های جراخی زنان و جراحی عمومی ، ارتوپدی ،ارولوژی و گوش و حلق و بینی در آن انجام میشود .درحال حاضر 60 جراحان متخصص و15متخصص بیهوشی مشغول به کار هستند .

اتاق عمل تخصصی

این اتاق عمل در سال 1376 با همت حاج آقای صاحبکار  و جناب آقای پرفسور صادقی راه اندازی و تجهیز شد که شامل 2 اتاق عمل جهت جراحی قلب و 2  اتاق عمل دیگر جهت عمل های جراحی اعصاب و چشم ميباشد .  .

تجهیزات اتاق عمل تخصصی شامل

 

4

دستگاه چراغ سیاتیک دو قمره

 

3

دستگاه تخت عمل برقی

 

1

دستگاه تخت عمل مکانیکال

 

5

دستگاه بیهوشی

 

4

دستگاه کوتر

 

3

دستگاه ساکشن پرتابل

 

4

دستگاه پال اکسیمتر

 

4

دستگاه مانتورینگ قلبی

 

2

کنسول با 4 هندپیس استرتوتومی

 

1

کنسول با 2 هندپیس کرانیوتومی و فرز و پرفراتور

اتاق ها مجهّز به اکسیژن ساکشن سانترال می باشد


حقوق سایت

تعداد بازدید تاکنون: 332086
تعداد بازدید امروز: 33
تعداد بازدید دیروز: 64
Membership تعداد اعضاي سايت: 56
Latest New User Latest: زهرا ترابی
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
Overall Users

People Online بازديدكنندگان آنلاين:
Visitors بازديدكنندگان: 10
Members اعضا: 0
Total Users مجموع: 10
Onine Now Online Now:

تلفن تماس: 8596061-0513
ایمیل: info@msjhospital.ir
آدرس: مشهد - خیابان امام رضا - جنب پمپ بنزین

تلفن تماس: 8596061-0513
ایمیل: info@msjhospital.ir
آدرس: مشهد - خیابان امام رضا - جنب پمپ بنزین