همودیالیز

بخش همودیالیز بیمارستان خیریه موسی بن جعفر(ع) در تیرماه سال 1377 به همت خاج اقای صاحبکار و سایر مسئولین و خیّرین با پنج دستگاه فرزتیوس با سیسم استات در طبقه چهارم در دو شیفت صبح وعصر شورع بکار کرد مسئلین فنی بخش جناب آقای دکتر مجاهدی و جناب اقای دکتر اقدم می باشند در سال 1380 به منظور گسترش بخش و اضافه شدن سه دستگاه فرزنیوس با سیستم بکربنات به طبقه همگف منتثل شد فعلا روزهای زوج در دوشیفت صبح و عصر و رزهای فرد در سه شیفت صبح و عصر و شب بیماران بطور سرپایئی دیالیز می شودند . تعدا بیماران دائمی که متتلا به نارسائی مزمن کلیه اند و در لیست پیوند کلیه مبشند 30 نفر هستند، ای بیمارستان به زوار مسافر هم سرویس دهی درحال حاضر هفت دستگاه فعال وجود دارد و یک دیگاه ذخیر که در صورت خرابی تاریسیدن تکنسین مربوطه وقفه ای در درمان بیماران پیش نیاید . در سال 1388 بعلت فرسوردگی دستگاه ها سه دستگاه گامبر و AK95  خریداری و جایگزین دستگاه های فرسوده شده است بخش شامل اتاق RO می باشد که سیستم (ریورس اسنر RO ) از م       کیش می باشد . همچنین بعد از اینکه آب از سخت گیر و فیلر کربن میگذرد و از دیتگاه RO  بصورت آب مقطر توسط پمپ آب با شار دو اتمسفر به بخش و دگاهها وارد میشود . که قابل استفده برای بیماران مبیابد

بخش دارای اکسیژن و ساکشن سانترال می باشد همچنین دستگاه الکترکاردیوگرام و ترایلی اورژانس میباشد

بخشدارای اتاق نهار خوری و زختکن بیماران مرد و زن میباتشد بیماران دو رعده غدائی دارندصبحانه و نهار _نهارو شام ،  همچنین دارای اتاق پرستاری و دستشویی بیماران و پرسیل مباشد این بیمارستان با کمیته امداد ف ارتش ، خدمات درمانی ، برای دیالیز قرارداد دارد و از بیماران وجهی گرفته نمیشود و از بیمه های مربوطه وجه دریافت می شود

از بیمارنا ماهانه کلیهه الزمایشتا گرفته سپس توسط پرشک مربوطه ویزیت میشوند .

 

*     

6

تخت جراحی

 

*     

2

تخت ارتوپدی

 

*     

3

وارمر نوزاد

 

*     

3

الکتروکوتر مارتین

 

*     

1

الکتروکوتر اشمن

 

*     

1

الکتروکوتر

ERBE

*     

3

دستگاه بیهوشی

PENLON

*     

1

دستگاه بیهوشی      

AMS

*     

1

دستگاه بیهوشی مدک      

*     

1

دستگاه بیهوشی دهمدا  

*     

2

چراغ سیالیتیک مدیلند

*     

2

چراغ سیالیتیک

DKK

*     

1

چراغ سیالیتیک مارتین

*     

1

چراغ سیالیتیک سها

*     

3

ساکشن آتموسی

*     

2

ساکشن برقی مدیکا

C55

*     

1

دستگاه الکترشوک

*     

1

میکروسکوب

*     

 

سیستم لاپاراسکوپی  اطفال ، بزرگسالان ، زنان

*     

 

دستگاه سنگ شکن درون اندامی

*     

 

سیستوسکوپی اطفال و بزرگسال

*     

 

وسایل

TUR

*     

8

دستگاه فشار سنج جیوه ای

*     

10

دستگاه پالس اکسی متری

*     

3

مانیتور ماسیمو پرتابل

*     

1

اسکوپی زیمنس

 

*     

 

ترالی اورژانس

 

 

همودیالیز

بخش همودیالیز بیمارستان خیریه موسی بن جعفر(ع) در تیرماه سال 1377 به همت خاج اقای صاحبکار و سایر مسئولین و خیّرین با پنج دستگاه فرزتیوس با سیسم استات در طبقه چهارم در دو شیفت صبح وعصر شورع بکار کرد مسئلین فنی بخش جناب آقای دکتر مجاهدی و جناب اقای دکتر اقدم می باشند در سال 1380 به منظور گسترش بخش و اضافه شدن سه دستگاه فرزنیوس با سیستم بکربنات به طبقه همگف منتثل شد فعلا روزهای زوج در دوشیفت صبح و عصر و رزهای فرد در سه شیفت صبح و عصر و شب بیماران بطور سرپایئی دیالیز می شودند . تعدا بیماران دائمی که متتلا به نارسائی مزمن کلیه اند و در لیست پیوند کلیه مبشند 30 نفر هستند، ای بیمارستان به زوار مسافر هم سرویس دهی درحال حاضر هفت دستگاه فعال وجود دارد و یک دیگاه ذخیر که در صورت خرابی تاریسیدن تکنسین مربوطه وقفه ای در درمان بیماران پیش نیاید . در سال 1388 بعلت فرسوردگی دستگاه ها سه دستگاه گامبر و AK95  خریداری و جایگزین دستگاه های فرسوده شده است بخش شامل اتاق RO می باشد که سیستم (ریورس اسنر RO ) از م       کیش می باشد . همچنین بعد از اینکه آب از سخت گیر و فیلر کربن میگذرد و از دیتگاه RO  بصورت آب مقطر توسط پمپ آب با شار دو اتمسفر به بخش و دگاهها وارد میشود . که قابل استفده برای بیماران مبیابد

بخش دارای اکسیژن و ساکشن سانترال می باشد همچنین دستگاه الکترکاردیوگرام و ترایلی اورژانس میباشد

بخشدارای اتاق نهار خوری و زختکن بیماران مرد و زن میباتشد بیماران دو رعده غدائی دارندصبحانه و نهار _نهارو شام ،  همچنین دارای اتاق پرستاری و دستشویی بیماران و پرسیل مباشد این بیمارستان با کمیته امداد ف ارتش ، خدمات درمانی ، برای دیالیز قرارداد دارد و از بیماران وجهی گرفته نمیشود و از بیمه های مربوطه وجه دریافت می شود

از بیمارنا ماهانه کلیهه الزمایشتا گرفته سپس توسط پرشک مربوطه ویزیت میشوند .

 

*     

6

تخت جراحی

 

*     

2

تخت ارتوپدی

 

*     

3

وارمر نوزاد

 

*     

3

الکتروکوتر مارتین

 

*     

1

الکتروکوتر اشمن

 

*     

1

الکتروکوتر

ERBE

*     

3

دستگاه بیهوشی

PENLON

*     

1

دستگاه بیهوشی      

AMS

*     

1

دستگاه بیهوشی مدک      

*     

1

دستگاه بیهوشی دهمدا  

*     

2

چراغ سیالیتیک مدیلند

*     

2

چراغ سیالیتیک

DKK

*     

1

چراغ سیالیتیک مارتین

*     

1

چراغ سیالیتیک سها

*     

3

ساکشن آتموسی

*     

2

ساکشن برقی مدیکا

C55

*     

1

دستگاه الکترشوک

*     

1

میکروسکوب

*     

 

سیستم لاپاراسکوپی  اطفال ، بزرگسالان ، زنان

*     

 

دستگاه سنگ شکن درون اندامی

*     

 

سیستوسکوپی اطفال و بزرگسال

*     

 

وسایل

TUR

*     

8

دستگاه فشار سنج جیوه ای

*     

10

دستگاه پالس اکسی متری

*     

3

مانیتور ماسیمو پرتابل

*     

1

اسکوپی زیمنس

 

*     

 

ترالی اورژانس

 

 


حقوق سایت

تعداد بازدید تاکنون: 332088
تعداد بازدید امروز: 35
تعداد بازدید دیروز: 64
Membership تعداد اعضاي سايت: 56
Latest New User Latest: زهرا ترابی
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
Overall Users

People Online بازديدكنندگان آنلاين:
Visitors بازديدكنندگان: 7
Members اعضا: 0
Total Users مجموع: 7
Onine Now Online Now:

تلفن تماس: 8596061-0513
ایمیل: info@msjhospital.ir
آدرس: مشهد - خیابان امام رضا - جنب پمپ بنزین

تلفن تماس: 8596061-0513
ایمیل: info@msjhospital.ir
آدرس: مشهد - خیابان امام رضا - جنب پمپ بنزین