بخش  CSR

این بخش در مجاورت اتاق عمل مرکزی در طبقه اول  بیمارستان واقع شده و با هدف ارتقاء سطح سلامت بیماران یکی از ارکان پایه ایی بیمارستان است  که کار گندزدایی و استریل سازی وسایل مرتبط با سلامت بیمارن را بهعده دارد . در دو شیفت صبح و عصر این بخش جوابگوی نیاز های بیمارستان می باشد csr شامل قسمتهای ورود وسایل کثیف و خروج وسایل تمیز می باشد که کلیه ست های اتاق عمل مرکزی به این قسمت وارد شده پس زا شستشو و مراحل گند زدایی خشک شده ودر قسمت دیگر بسته بندی میشود سپس وسایل استریل شده و در قفسه قسمت تمیز نگهداری میشود و از آنجا تحویل بخشهای مربوطه داده میشود

بررسی و کنترل استریلیزاسیون و عملکرد اتوکلاوه ها از طریق

1.    استفاده از تست های B.D در شروع روز کاری

2.    استفاده از تست های بیوشیمیایی کلاس 4 و 6  در داخل پگ شاهد و کلیه ست های ورودی به اتوکلاو

3.    مونیتورینگ میکروبی با هدف سنجش کیفی عملکرد دستگاه های اتوکلاو که بصورت هفتگی انجام میشود

 

 بخش  CSR

این بخش در مجاورت اتاق عمل مرکزی در طبقه اول  بیمارستان واقع شده و با هدف ارتقاء سطح سلامت بیماران یکی از ارکان پایه ایی بیمارستان است  که کار گندزدایی و استریل سازی وسایل مرتبط با سلامت بیمارن را بهعده دارد . در دو شیفت صبح و عصر این بخش جوابگوی نیاز های بیمارستان می باشد csr شامل قسمتهای ورود وسایل کثیف و خروج وسایل تمیز می باشد که کلیه ست های اتاق عمل مرکزی به این قسمت وارد شده پس زا شستشو و مراحل گند زدایی خشک شده ودر قسمت دیگر بسته بندی میشود سپس وسایل استریل شده و در قفسه قسمت تمیز نگهداری میشود و از آنجا تحویل بخشهای مربوطه داده میشود

بررسی و کنترل استریلیزاسیون و عملکرد اتوکلاوه ها از طریق

1.    استفاده از تست های B.D در شروع روز کاری

2.    استفاده از تست های بیوشیمیایی کلاس 4 و 6  در داخل پگ شاهد و کلیه ست های ورودی به اتوکلاو

3.    مونیتورینگ میکروبی با هدف سنجش کیفی عملکرد دستگاه های اتوکلاو که بصورت هفتگی انجام میشود


حقوق سایت

تعداد بازدید تاکنون: 332118
تعداد بازدید امروز: 47
تعداد بازدید دیروز: 64
Membership تعداد اعضاي سايت: 56
Latest New User Latest: زهرا ترابی
New Today New Today: 0
New Yesterday New Yesterday: 0
Overall Users

People Online بازديدكنندگان آنلاين:
Visitors بازديدكنندگان: 8
Members اعضا: 0
Total Users مجموع: 8
Onine Now Online Now:

تلفن تماس: 8596061-0513
ایمیل: info@msjhospital.ir
آدرس: مشهد - خیابان امام رضا - جنب پمپ بنزین

تلفن تماس: 8596061-0513
ایمیل: info@msjhospital.ir
آدرس: مشهد - خیابان امام رضا - جنب پمپ بنزین