logo

بیمـارسـتــان خـیـریـه

موسی بن جعفر(ع)

ایمنی بیمار

مسئول ایمنی بیمارستان : جناب آقای دکتر محمدتقی نگین تاجی

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار : سرکارخانم مریم شهیرطوسی

داخلی:350

تلفن :05138596061

ایمیل msjhospital@gmail.com

ایمنی بیمار

 ایجاد یک بیمارستان ایمن وابسته به داشتن کارکنانی است که مفهوم ایمنی بیمار را به درستی درک کرده و عملکرد متناسب با اصول ایمنی بیمار داشته باشند. بر این اساس آموزش ایمنی بیمار اولویت بسیار زیادی در مراکز درمانی دارد.

1. مفهوم ایمنی بیمار و اهمیت آن

ایمنی بیمار، عبارت است از عدم وجود آسیب‌های قابل پیشگیری و همچنین کاهش خطر آسیب‌های بی‌مورد مرتبط با مراقبت‌های سلامت، به کمترین حد قابل قبول.

مطالعات بسیاری که در کشورهای مختلف انجام شده نشان داده است که خطاهای پزشکی باعث وارد آمدن آسیب های جدی به بیماران شده است این وضعیت علاوه بر این که قابلیت اطمینان به خدمات سلامت را کاهش می دهد، هزینه های چشم گیری را به نظام سلامت تحمیل می کند. درک وسعت و اهمیت توجه به مسائل ایمنی بیمار اساس هرگونه اقدام در این زمینه است.

2. عوامل انسانی و نقش آن ها در ایمنی بیمار

خدمات سلامت توسط انسان ها به انسان ها ارائه می شود، لذا شناخت ابعاد انسانی و عواملی که روی تفکر و اقدامات و حالات آدمی تاثیر گذار است در زمینه ایمنی بیمار بسیار اهمیت دارد.

3. شناخت سیستم و اثر پیچیدگی سیستم های سلامت روی بیماران

سیستم سلامت متشکل از سازمان ها و مراکز بسیاری است که متخصصان زیادی در آن فعالیت دارند. ارتباطات و تعاملات میان این اجرا پیچیدگی زیادی ایجاد می کند که لازمه مدیریت آن وجود رویکرد سیستمی است. وقتی مفهوم سیستم و پویایی سیستم درک شود امکان درک عمیق‌تر از ساختار، روندها و رویدادها به وجود می آید که به ایمنی بیمار کمک زیدای می نماید

4. شناخت و مدیریت خطرات بالینی

بررسی شرایطی که بیمار در آن دچار آسیب می شود و تلاش برای از بین بردن عوامل آسیب و خطرآفرین همان مدیریت خطر است که جزو اولویت های حرفه ای افراد محسوب می شود.

5.استفاده از روش های بهبود کیفیت برای بهبود خدمات

استفاده از روش هایی که بهبود خدمات را تسریع و تسهیل می نماید امروزه در کشورهای مختلف بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. ابزارهایی در زمینه شناسایی مشکلات، اندازه گیری مشکل، آزمایش ایده های تغییر از جمله این ابزارها هستند. همچنین روش های پایدار نگه داشتن تغییرات و فراگیر نمودن آن ها در کل مراکز درمانی جزو مباحث علم بهبود به شمار می رود.

6. مشارکت دادن بیماران و مراقبان

شواهدی زیادی نشان می دهد که دخالت دادن بیماران و مراقبان آن ها در برنامه ربزی و ارائه خدمات سلامت بسیار روی نتایج درمانی اثرگذار است در نتیجه آشنایی با اصول و روش های مشارکت دادن بیماران و خانواده ایشان در خدمات سلامت اهمیت زیادی دارد.