logo

بیمـارسـتــان خـیـریـه

موسی بن جعفر(ع)

کلینیک پرستاری آموزش سلامت

در راستای تکریم بیماران مراجعه کننده به بیمارستان به صورت رایگان انواع خدمات پایش سلامت فردی، آموزش های پزشکی، مشاوره سلامت روان و غربالگری بیماری های شایع در کلینیک انجام می گیرد

قندخون ، فشارخون، آموزش حین ترخیص (در ارتباط با داروها، فعالیت و مراقبت پس از عمل جراحی)، مشاوره  قبل از عمل جراحی، مشاوره بارداری- شیردهی، مشاوره تغذیه و .... (به صورت حضوری و تلفنی)  در تمام روزهای هفته به جز ایام تعطیل فعال می باشد

 

واقع در اتاق 10 درمانگاه  از ساعت 7:30  الی 13:30       با شماره تماس 05138596061 داخلی 126