logo

بیمـارسـتــان خـیـریـه

موسی بن جعفر(ع)

آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

از ويژگی‌های منحصر به فرد اين بخش می‌توان به انجام عمليات آنژيو از طريق دست، به جای شريان فمورال اشاره نمود از مزايای استفاده از اين تكنيك كاهش دوره بستری بيمار است.همچنين در اين مركز انواع بالون‌ها و استنت‌های روز جهان وجود دارد كه بسته به شرايط بيمار مانند سن، ابتلا به ديابت و موارد ديگر، نوع مناسب برای هر بيمار، به صورت خاص، انتخاب می‌شود. اين امر در مورد Guide Wire و كاتترهای مورد استفاده در اين مركز نيز رعايت شده است. در این بخش آنژیوگرافی از تمامی عروق بدن,آنژیوپلاستی,فلوروسکوپی و TPMتعبیه پیس موقت انجام می پذیرد. در كنار دستگاه آنژيوگرافی، ساير تجهيزات مورد نياز اعم از دستگاه اكو، دستگاه نوار قلب و تست ورزش وجود دارد كه از مدرن‌ترين نمونه‌های موجود هستند.

فضای بخش آنژيوگرافی  به گونه‌ای طراحی شده است كه يك محيط آرام و كم تنش را برای بيمار و پرسنل فراهم می‌نمايد.