logo

بیمـارسـتــان خـیـریـه

موسی بن جعفر(ع)

آزمایشگاه تشیخص طبی و پاتولوژی

آزمایشگاه با دارا بودن پرسنل مجرب و کارشناسان متخصص در رشته علوم آزمایشگاهی و همچنین تجهیزات کامل و به روز آمادگی انجام کلیه تست های عمومی و تخصصی را دارد .

 کسب بیشتر از 80% چک لیست ارزشیابی اداره امور آزمایشگاههای خراسان رضوی و درجه یک اعتبار بخش بیمارستانی وزارت بهداشت موید کیفیت انجام خدمات ارائه شده می باشد. در این واحد نظام مراقبت از خون (هموویژلانس) مستقر بوده که تضمین کننده کیفیت خدمات ارائه شده در زمینه تزریق فرآورده های خونی به بیماران می باشد.

همچنین استفاده از نرم افزار مدیریت کیفی و انبارداری DMAIC  باعث حذف کاغذ و کنترل کیفی کاملا استاندارد و هوشمند کلیه پرسنل و تجهیزات می باشد. استفاده از سامانه اطلاعات آزمایشگاهی ( LIS) در آزمایشگاه علاوه بر افزایش سرعت انتقال آزمایشات به بخش جوابدهی، امکان هرگونه خطای انسانی را به حداقل می رساند . 

شماره تماس واحد آزمایشگاه : 34013  و  05138596061   داخلی  170و 171       

  آقای دکتر بهرام معمار

(متخصص پاتولوژی)

مسئول فنی

   آقای جواد سلیمی

مسئول بخش آزمایشگاه

خدمات بخش

انجام کلیه آزمایشات در بخش های خون شناسی، بیوشیمی خون و ادرار، مایعات بدن، ایمونولوژی، هورمون شناسی، میکروب شناسی و انگل شناسی، بانک خون و....